Skip to main content

logo koe van woerden 100pxProjectplan

Februari 2014

 • Wim Graafland
 • Aart Sliedrecht
 • Berend-Jan Scholten
 • Leo Buys 

Uitvoerend kunstenares:

Gaëtane Scholten van Arte Ateliers en 16 vrijwilligers

Inleiding

Welkom bij de ‘Koe voor Woerden’. Dit plan beschrijft de doelstelling van de Stichting, de samenstelling van het bestuur, de financiering en uitvoering van het project én welke activiteiten de Stichting wil gaan ontplooien om draagvlak te creëren en het project ook daadwerkelijk te realiseren. 

Doelstelling 

Het bestuur van de Stichting ‘Koe voor Woerden’ wil een beeldhouwwerk van een koe (Indiaas graniet) op ware grootte realiseren en deze schenken aan de inwoners van de gemeente Woerden. Een beeld van een koe verbeeldt de agrarische positie van de gemeente Woerden in het Groene Hart. De koe komt in de gemeente Woerden op een representatieve plek te staan en wordt qua uitstraling publieksvriendelijk. De bevolking van Woerden is de belangrijkste doelgroep voor de koe. Winkelend publiek en kinderen worden uitgenodigd zich in de buurt van de koe te begeven. Kinderen worden uitgedaagd op de koe te klimmen. De uitstraling van de koe is vriendelijk. De koe is vandalisme bestendig.

Samenstelling van het bestuur

 • W. Graafland, voorzitter
 • L. Buijs, secretaris
 • B.J. Scholten, penningmeester
 • A. Sliedrecht, lid

Nummer Kamer van Koophandel: 59015047. 

Uitvoering van het project 

De uitvoering van het project geschiedt onder verantwoordelijkheid van Mevr. Gaëtane Scholten, eigenaresse van Arte Ateliers, Van Teylingenweg 164a te Kamerik. Voor de feitelijke uitvoering zorgt zij vanuit haar groep van beeldhouw cursisten voor een team van 17 vrijwilligers. 

Financiering van het project

De kosten van het project worden geschat op circa € 50.000,-.

Inkomsten door:

 • VSB
 • Rabo Dichtbij fonds
 • Prins Bernhard Fonds
 • Cultuur Platform Woerden
 • Van Drie
 • Praxis
 • KF Hein Fonds (?)

De gemeente staat ronduit positief tegenover het project. De gemeente heeft schriftelijk bevestigd dat zij in samenspraak met het bestuur van de Stichting zorgt voor een representatieve plek.

De gemeente heeft verklaard dat zij verantwoordelijk is voor de voorbereidende werkzaamheden van de plaatsing van de koe (o.a. fundering), het vervoer van de koe van Kamerik naar Woerden, de plaatsing van de koe zelf én het onderhoud. De gemeente besteedt het onderhoud aan het Stadsmuseum Woerden. 

Ambitie en tijdpad 

Het bestuur van de Stichting ‘Koe voor Woerden’ stelt zich ten doel om het gehele project gereed te hebben vóór de 605de Koeienmarkt van 2014. Het tijdpad ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

De resterende maanden van 2013: Opdracht gemeente finaliseren, financiën organiseren en het samenstellen van het team vrijwilligers. Dit is gerealiseerd.
Februari t/m juli 2014: Uitvoering van de opdracht oor de beeldhouwers.
Augustus t/m oktober 2014: Indien nodig een uitloop voor het afronden van de opdracht, voorbereiding van de plaatsing en de plaatsing zelf.
Zaterdag 13 december 2014: Onthulling van de koe.

Team vrijwilligers

De uitvoering van het project geschiedt onder verantwoordelijkheid van beeldhouwster Gaëtane Scholten, eigenaresse van Arte Ateliers. Zij stelt uit haar bestand van beeldhouw cursisten een team van 16 vrijwilligers samen.

Voorafgaand aan het benaderen van de cursisten heeft het bestuur van de Stichting de volgende criteria geformuleerd voor deelname aan dit project: initiatiefrijk, durf, engagement, lerend vermogen, volgzaam, fysiek, teamspeler, in beschermende kleding kunnen werken en commitment voor het benodigd aantal dagdelen gedurende een periode van circa 5 maanden.

Draagvlak en activiteiten

Een koe is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Woerden. Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in het bekend maken van de plannen van de Stichting zowel richting potentiële sponsoren als onder de Woerdense bevolking. 

De koe wordt in de periode van februari tot eind juni 2014 gemaakt op het terrein van het atelier van Arte Ateliers, van Teylingenweg 164 a te Kamerik. Er zal door een team van 16 vrijwilligers twee dagen per week in groepjes van maximaal 4 personen per dagdeel gewerkt worden aan het realiseren van het beeld. Het beeldhouwproject dat zal plaatsvinden in een grote en open tent leent zich uitstekend om belangstellenden de gelegenheid te geven een kijkje te komen nemen en ook om actief kennis te maken met beeldhouwen. Regelmatig zal Arte Ateliers hiervoor open dagen organiseren.

Verder wil het bestuur van de Stichting ‘Koe voor Woerden’ er voor zorgen dat het project gaat leven in Woerden. Hiertoe wil ze samenwerken met bestaande evenementen, verschillende organisaties in Woerden en contacten onderhouden met lokale media.

Gedacht wordt aan:
Samenwerking met de KUVO (Kunst Educatie Scholen Woerden) om circa 20 basisscholen in de regio Woerden een pakket aan te bieden waarin de geschiedenis van de verbintenis van de koe en Woerden wordt uitgewerkt en de leerlingen van basisscholen een replica van de koe kunnen beschilderen. Er is ook voorzien dat iedere basisschool (groep 6/7) een dagdeel een bezoek brengt aan Arte Ateliers om kennis te maken met beeldhouwen.
Arte Ateliers zorgt voor gegoten replica’s van de koe in verschillende formaten en van verschillende materialen. Deze replica’s kunnen ook worden gebruikt als ‘tegenprestatie’ voor de sponsoren van het project.
Samenwerking met de Stichting Groene Hart en de Groene Hart Winkel in Woerden voor de verkoop van replica’s van ‘De Koe’.
Presentatie van het project op diverse evenementen in Woerden zoals de wekelijkse streekmarkt. 

Samenwerking met Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV), Toeristisch Informatie Punt Woerden en Abrona
Samenwerking met het Cultuurcafe Woerden, Woerden TV, Promotie Woerden, het Algemeen Dagblad en de Woerdense Courant. 

Voorts overweegt de stichting om een ‘goed doel’ te koppelen aan de totstandkoming van de koe. Hierbij wordt gedacht om aansluiting te zoeken bij bestaande projecten om levende koeien te doneren aan landen in Afrika.

Aan bekende Woerdenaren is gevraagd om als ‘ambassadeur’ van het project op te treden. Toegezegd hebben Burgemeester Molkenboer, Bob Duindam (wethouder), Egbert Egberts (media), Carole Leroy (KUVO) en Frits Bugter (columnist in de Woerdense Courant).

Van de gehele voortgang van het project zal een reportage worden gemaakt met het doel om tot een publicatie te komen.

Op de website van Arte Ateliers (www.arteateliers.nl) wordt aandacht geschonken aan de ‘Koe voor Woerden’.


 2007-2021 Arte Ateliers